In English Suomeksi

Postnummersökning

Med postnumret kan du söka ett postnummer för ett gatunamn eller ett posttjänstställe.

Mata in gatunnamnet eller posttjänststället eller båda. Om du vill, kan du använda kommunnamnet i stället för posttjänstställets namn.
Om du redan känner till postnumret kan du även söka de gatunamn som omfattas av det aktuella postnumret.