In English På svenska

Postnummersökning

Med postnumret kan du söka ett postnummer för ett gatunamn eller ett posttjänstställe.

Mata in gatunnamnet eller posttjänststället eller båda. Om du vill, kan du använda kommunnamnet i stället för posttjänstställets namn.
Om du redan känner till postnumret kan du även söka de gatunamn som omfattas av det aktuella postnumret.