Sökanvisning
Postnummerändringar
Företagspostnummer
 
 
 

Postnummersökning

Ohje Med postnumret kan du söka ett postnummer för ett gatunamn eller ett posttjänstställe.

Sök postnumret

Mata in gatunnamnet eller posttjänststället eller båda. Om du vill, kan du använda kommunnamnet i stället för posttjänstställets namn.

Gatunamn:

Postkontor eller Kommun:

Sök de gatunamn som hör till postnumret

Om du redan känner till postnumret kan du även söka de gatunamn som omfattas av det aktuella postnumret.

Postnummer: